Top 10 games đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Tư vấn miễn phí

Khoa Sanh

Khoa Sanh

             
Trưởng khoa:                                Bs CKI    Mạc Văn Tuyển
             Phó khoa:                                      
             
Điều dưỡng trưởng khoa:           NHS    Lưu Thị Kim Dung

             Các nhân viên;                             
Bs Vũ Văn Phúc
BS Phạm Thị Bích Chi
Bs Trịnh Văn Tình
Bs Lưu Hoàng Đức 
Bs Lê Thị Xuân
Bs Hoàng Thị Thùy Dung
CN Đỗ Hạnh Huyền
YS Đoàn Tuyết Anh
YS Nguyễn Thị Xuân
NHS Trương Thanh Kiều
NHS Nguyễn Thị Cúc
NHS Phan Thị Thu Hồng
NHS Phạm Thị Thu Hồng
NHS Lê Thị Hồng Cẩm
NHS Trần Thị Ngọc Hiền
NHS Nguyễn Thị Trúc Duyên
NHS Phan Thị Kim Kiều
NHS Nguyễn Thị Thanh Hiền
NHS Huỳnh Nguyễn Thanh Thủy
NHS Đặng Thị Phượng
NHS Nguyễn Hoài Phương
NHS Dương Thị Thanh Tuyền
NHS Nguyễn Thị Ngọc Hà
NHS Hà Ngọc Thanh
NHS Lương Thị Mỹ Phượng
NHS Nguyễn Thị Dương Phi
NHS Trần Kim Xuyến
NHS Phạm Thị Ánh Ngọc
NHS Phạm Thị Thúy Linh
NHS Nguyễn Thị Kim Phương
NHS Đào Thị Dịu Nhàng
NHS Lê Thị Lân
NHS Nguyễn Thị Tường Vy
NHS Trần Thị Thảo Phương
NHS Đặng Thị Hiền
NHS Bạch Thị Hoàng Thảo