Top 10 games đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Tư vấn miễn phí

Tổ chức sự kiện

  • mo lop dao tao y khoa lien tuc 2018 lan 2

    Mở Lớp Đào tạo y khoa liên tục 2018 lần 2

    04/05/2018 games đổi thưởng Phụ sản Nhi Bình Dương được Bộ Y tế cấp mã “Cơ sở đào tạo liên tục” ( C61.3) cho cán bộ Y tế chuyên ngành Sản Nhi của tỉnh Bình Dương. Tiếp theo lần 1 năm 2018, BV tiến hành tổ chức các lớp đào tạo liên tục (CME) lần 2 chương trình "Chăm sóc ...
  • mo lop dao tao y khoa lien tuc 2018 lan 1

    Mở Lớp Đào tạo y khoa liên tục 2018 lần 1

    05/03/2018 games đổi thưởng Phụ sản Nhi Bình Dương được Bộ Y tế cấp mã “Cơ sở đào tạo liên tục” ( C61.3) cho cán bộ Y tế chuyên ngành Sản Nhi của tỉnh Bình Dương. Năm 2018 BV tiến hành tổ chức các lớp đào tạo liên tục (CME) lần 1 gồm 04 chương trình.