Top 10 games đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Lịch tiêm các vaccine quivaxem-pentaxim-infanrix hexa

24/11/2017

Vắc xin Pentaxim và Vaccine Quivaxem đều gọi là vaccine 5 trong 1, vì 2 loại vaccine này chỉ chứa 5 thành phần vaccine trong mỗi loại (4 vaccine gồm bạch hầu, uốn ván, ho gà, Hib và 1 trong 2 vaccine sau: hoặc bại liệt, hoặc viêm gan B). Vaccine Infarix hexa còn gọi là vaccine 6 trong 1, vì nó chứa đủ 6 thành phần có trong 2 loại vaccine kể trên. Lịch tiêm của 3 loại vaccine này cũng có sự khác nhau.

Lịch chủng ngừa Infanrix Hexa:
Tiêm chủng cơ bản infarix hexa có thể áp dụng 1 trong các phác đồ sau:
  • Lịch tiêm chủng cơ bản gồm 3 mũi 0,5ml vào lúc 2,3,4 tháng tuổi hoặc 3,4,5 tháng tuổi hoặc 2,4,6 tháng tuổi. Khoảng cách giữa các mũi tối thiểu 1 tháng.
  • Lịch tiêm chủng cơ bản 3 mũi 0,5 m vào đúng thời điểm 6, 10, 14 tuần tuổi. Phác đồ này chỉ áp dụng khi trẻ đã được tiêm viêm gan B sơ sinh.
  • Lịch tiêm chủng cơ bản 2 mũi: tiêm chính xác vào thời điểm bé 3 tháng tuổi và 5 tháng tuổi (lịch 3, 5 tháng tuổi).
Tiêm nhắc lại:
  • Nếu lựa chọn phác đồ 2 mũi (3, 5 tháng tuổi) thì mũi nhắc lại (mũi 3) cách mũi thứ 2 tối thiểu 6 tháng. Tốt nhất là vào thời điểm từ 11 -13 tháng tuổi.
  • Nếu lựa chọn phác đồ 3 mũi thì mũi nhắc lại (mũi 4) tiêm vào thời điểm cách mũi 3 tối thiểu 6 tháng tuổi. Tốt nhất là hoàn thiện tiêm mũi thứ 4 trước 18 tháng tuổi.
Cách dùng: 
           Infanrix Hexa 0,5ml được dùng qua đường tiêm bắp sâu.

Lịch chủng ngừa Pentaxim:

Tiêm chủng cơ bản Pentaxim có thể áp dụng 1 trong các phác đồ sau:
  • Mũi 1 bắt đầu sử dụng cho trẻ lúc 2 tháng tuổi, các mũi tiếp theo cách nhau từ 1 đến 2 tháng.
  • Thông thường tiêm theo phác đồ của lịch tiêm chủng mở rộng: Tiêm vào các tháng tuổi thứ 2, 3, 4 của trẻ.
Tiêm nhắc lại:
  • Mũi nhắc lại (mũi thứ 4) được tiêm cho trẻ trong năm tuổi thứ 2 của trẻ (từ 12 – 24 tháng tuổi).
Cách dùng:
            Pentaxim 0,5ml được dùng qua đường tiêm bắp sâu

Lịch chủng ngừa Quinvaxem:

Lịch tiêm chủng 3 mũi cơ bản trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam:
  • Tiêm 3 liều, mỗi liều 0,5 ml vào các tháng tuổi thứ 2, 3, 4 của trẻ sau khi sinh.
  • Mũi nhắc để củng cố tiêm vào thời điểm từ 13 – 24 tháng sau sinh. (Tuy nhiên tại Việt Nam mũi nhắc thường sử dụng vắc xin DTP). Mũi Quinvaxem nhắc lại có thể được dùng cho trẻ nhỏ đã được tiêm lúc đầu với DTwP-HepB-Hib.
Đường dùng:
            Quinvaxem 0,5ml được dùng qua đường tiêm bắp sâu
BS Trần Hồng Hải

Bài viết khác