А.Р.И.З. – 7

16.10.2010
by Ariz-7


А.Р.И.З. – 7

Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите – 7

„Изкуството е най – големият миротворец, защото то може да се гради само от духовни личности. А там, където господства духовността, не може да вирее омразата и разрушението.”

Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите – 7 е млада асоциация, основана през 2008 г. Но, идеите, които са залегнали в програмата й за действие, са плод на дългогодишни наши наблюдения върху процесите на разпад на традициите в областта на народно-художествените занаяти. Водени от дълбоката си любов към българската самобитност, идеята ни да помогнем за съхраняването на българските занаяти прерасна в една голяма цел – в епохата на глобализацията,  чрез изкуството, в различните му аспекти, да се съхрани българското духовно наследство и духовния  потенциал на нацията.

Това е нашата основна цел!

Опорните пунктове за осъществяване на целта ни са : народно-художествените занаяти;  певческо, музикално и композиторско изкуство;  танцовото изкуство;  актьорското изкуство;  изкуството в областта на живопис, графика и скулптура;  творчеството в областта на художествената литература; работа с децата в училища, читалища и Центрове за работа с деца в цялата  страна . И всички те – обединени в единна насока за действие, която да изведе България на достойни позиции в Света като държава,  запазила културното си богатство и облик!

Идеи на Асоциацията:

– Да работи за подпомагане, популяризиране и развитие на традиционните български изкуства и занаяти, фолкорни традиции, бит и обичаи.

– Подпомагане на таланти в сферата на изкуствата и занаятите.

– Организиране на персонални и колективни изложби на творци; както и на пленери и продажби на техните произведения.

– Подпомагане реализацията у нас и в чужбина на хора, които обичат да се занимават с изкуства и занаяти.

– Да съдейства на деца – творци да се изявяват със своите произведения.

– Да съдейства за реализация на изяви в областта на танцовите и музикалните изкуства.

– Да разработва сама или в партньорство, както и да кандидатства и/или да подпомага членовете си при кандидатстване за участие по проекти за финансиране на извършваните от тях дейности в областта на изкуството, занаятите; българските традиции в бита, обичаите, кулинарията и фолкора.

– Да организира и провежда фестивали, семинари, курсове, изложби и групи по интереси за обучение по отделни програми, свързани с популяризиране и развитие на сдружението, дейността на неговите членове и неговите цели.

– Да популяризира и утвърждава сред професионалистите и гражданското общество здравословното хранене и здравословните технологии в готварството, хлебарството, сладкарството, билкарството при хармонично съчетание на принципите на професионализъм, традиционализъм, модернизация, научност, етичност и естетизация.


Изкуството, въобще, е будност на разума, изключително дълбоко състояние на духа. Дали ще се прояви чрез рисуването,танца, поезията, музиката,театъра; чрез красивите произведения, Изработени от майсторските ръце на занаятчиите или на кулинарните корифеи, то винаги предполага наличието на богата духовност в личността, усещането в нея, че света има нужда от красота.

Един от начините да събудиш заспалото съзнание е изкуството, защото то провокира нашите сетива, нашите емоции. А когато делата ни са съпроводени с дълбоката и непоклатима Вяра и Любов, Божията благословия се спуска над нас и ни води по правия път. Всяка дейност става изкуство, ако се вършим с необходимата любов и мисъл, че е полезна за хората.

Вашият коментар