«InsideArts»

04.03.2015
by Ariz-7

logoTr«InsideArts» е инициатива на Асоциация за Развитие на Изкуствата и Занаятите – 7 (А.Р.И.З.-7) целяща да стимулира развитието на млади български творци, отдали се на развитие в областта на изкуството чрез реализация на две тематични изложби през годината. Към блога

Събитията целят да представят индивидуалния поглед на младите твореци и тяхното творчество по конкретна тема свързана с въпроси изграждащи съвременната личност. Инициативата предлага възможност за по-задълбочено наблюдение над изкуството, като стимулира то да бъде разглеждано и от психологически аспект, с който е дълбоко свързан.

Представените на изложбите произведения ще се продават.

 

Изложба през месец Май под надслов «Наследство»

В изложбата могат да участват художници със завършена степен на художествено образование или в момента учащи. Те могат да представят 2 или 3 творби по темата, като условието за допускане в изложбената експозиция е те да са свързани с българското културно наследство. Няма ограничение в стила и техниката на художествените творби. Всеки автор трябва да подготви описание на своята концепция във формат на кратко есе, което да бъде включено в индивидуалното му представяне за участие в проекта.

Изложба засяга основна тема изграждаща всяка личност, а именно – основополагащото културно наследство. Заедно ще проследим българските корени и акцентите в народното самосъзнание.

Бланка за участие

 

Изложба през месец Ноември под надслов «Моето място в…»

В изложбата могат да участват автори от цялата страна, със завършена степен на художествено образование или в момента учащи. Те могат да представят 2 или 3 творби, отразяващи лично състояние и интерпретация по зададената темата. Целта е да се обърне поглед на личното себеусещане за това в каква позиция, роля и среда се намира човекът на изкуството. Какъв е неговият резонанс с околната среда и факторите на съвремието? Какво се случва в обществото ни и как случващото се влияе на твореца? Темата за лична перцепция е много чувствителна и стимулира поглед навътре. В общество, което е разтърсвано от външни фактори, твореца губи ли себе си в картината на глобализма? Тук, неговата роля е да обърне поглед към себе си и да провокира наблюдаващият да стори същото. Кандидатите трябва да подготвят и кратко резюме на своите творби при подаването на кандидатурата си.

Бланка за участие

Участниците в изложбите ще бъдат избрани от комисия съставена от видни представители на изкуството и Психологията.

Бланки

«Наследство»                                                 «Моето място в…»

Вашият коментар