10172710_1615914218642189_954679940433024291_n

Конкурсът „Рецептите на баба” има национален статут и се организира от Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите – 7 (А.Р.И.З.-7,) в партньорство с Национален дворец на децата. Той е част от календара за извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката.

 

Регламент на конкурса

За участие в конкурса се приемат индивидуални творби – рисунки и литературни произведения, отговарящи на поставената тема: „Рецептите на баба”. В конкурса участват деца до 14-годишна възраст, които се разпределят в три възрастови групи (до 7 години, 8-10 год и 11-14 год.). Няма ограничение за броя на творбите, с които едно дете може да участва.

Конкурсът стартира с публикуването на обява и покана за участие, на сайта на Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите – 7 (А.Р.И.З.-7) , която се разпространява чрез регионалните инспекторати по образование, медиите и в социалните мрежи.

Приемането на творби, изпратени по пощата или чрез куриерска фирма до адрес гр. София 1309, Национален дворец на децата, бул. „Ал. Стамболийски” № 191  – за конкурса „Рецептите на баба”, започва на 18 януари и приключва на 11април. За творби, изпратени по пощата, важи пощенското клеймо на пратката.

Всяка от изпратените рисунки и/или литературни творби трябва да бъде придружена от ясно изписани: Име и фамилия на участника, възраст, училище/школа, град/село, област, точен адрес (улица, номер, блок/вход и тн.), ръководител, телефон за връзка. (бланка за попълване може да бъде свалена от сайта на асоциацията) БЛАНКА

След оценка на творбите от жури, в състава на което участват изтъкнати български художници, преподаватели по изобразително изкуство, журналисти и литератори, на страницата на конкурса във Фейсбук – „Рецептите на баба” https://www.facebook.com/receptitenabababg ще бъдат публикувани имената на наградените автори, училището /школата/ от която са изпратени и името на преподавателя. Награждаването на победителите става по време на официална церемония в Национален дворец на децата на 21 април 2016г от 11 часа. Всички участници в конкурса получават грамоти за участие. Авторите на отличените творби получават предметни награди, а творбите им съставят пътуваща изложба, която придружава националния кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град” в населените места, на които гостува. Рисунката, отличена с първа награда става плакат на фестивала за 2016г. Отличените литературни творби се публикуват на страницата на конкурса във Фейсбук, на страниците на партньорски печатни издания и в интернет. Неполучените грамоти и награди се изпращат в срок до 30 април 2016г след предварителна уговорка с получателя, чрез куриерска фирма до училището или школата на участника (когато са посочени точни адрес, име и телефон за връзка). Пратките са за сметка на получателя.

С изпращането на творбите, ръководителите /настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, като дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Изпратените рисунки не се връщат.

 

Условия за участие:

За детски рисунки:

Рисунки с размер 35×50 см – без паспарту.

Няма ограничения в техниките на  рисуване и използваните материали, като журито няма да взима предвид рисунки с апликации, колажи или оцветяване на готови шаблони. Не се приемат творби, които не са по темата или възрастта на техния автор е по-голяма от 14 години.  В конкурса участват само рисунки, а не предмети на приложното творчество.

Всяка творба да съдържа следната информация: На гърба на всяка рисунката се изписват трите имена на автора, възраст към момента на изпращане на творбата, детска градина, училище или извънкласно звено, населено място, учител или ръководител, ако рисунките се изпращат от преподавателя. Данни за контакт – електронен адрес, телефон на преподавателя. Групово изпратените творби, трябва да се придружават от опис, съдържащ имената на авторите и броя на творбите, с които участва, както и данни за контакт с ръководителя.

Ако творбите са изпратени индивидуално – данни за връзка с родителя /настойника/ и точен домашен адрес.

Групи от деца в следните възрастови групи

а) деца до 7 години

б) деца от 8 до 10 години

в) деца от 11 до 14 години

 

За литературните творби:

В същите възрастови групи са и участниците в литературния конкурс „Рецептите на баба“.

 В конкурса участват литературни творби на деца до 14 годишна възраст, без ограничение за литературния жанр и броя им. Те трябва да бъдат отпечатани или написани четливо и да бъдат придружени от данни за участника – трите имена, възраст, към датата на изпращане, населено място, учебно заведение, школа, ръководител. Информация за контакт с преподавателя или родителя на детето – електронен адрес, телефон, домашен адрес.

Всички творби, участвали в конкурса, остават в архив на Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите – 7 (А.Р.И.З.-7), като могат да бъдат използвани за организиране на изложби или за благотворителни цели. Литературните творби могат да бъдат публикувани в печатни издания и интернет, като се посочи името на техния автор. Не се разпространяват лични данни на участниците.

Снимки от церемонията за награждаване могат да бъдат разпространявани в медиите и интернет, с цел популяризиране на конкурса и резултатите от класирането.

Въпроси, относно конкурса могат да се отправят на електронен адрес [email protected] или на телефон 0878735769 – лице за контакт Мариета Недкова.

 

Екипът на Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите – 7 (А.Р.И.З.-7), организатор на конкурса, пожелава успех  на всички участници!

 

 

 

Comments are closed.