Б.И.Т.И.Е.

by Ariz-7

Представяне –

.

Б.И.Т.И.Е.

 

Младежкото сдружение Българска история традиции изкуство и етнология – Б.И.Т.И.Е. е нестопанска организация, учредена от група креативни  младежи, обединени от любовта си към всичко, което може да се нарече българско. Регистрирана  е за извършване на дейност, в полза  на онази част от нашето общество, към  която са отправени  надеждите  за бъдещето на нацията – а BITIE NPOименно младежите от 18 до 29 години. Такива са и по-голямата част от нейните членове. Водени от осъзнатата отговорност за възпитание на подрастващите в любов към родината, признателност към историческите ни личности и национална гордост, членовете на Б.И.Т.И.Е. провеждат инициативи и участват в мероприятия за образование, личностно развитие и по-добра професионална реализация на младите хора в България.

Основни цели на младежкото сдружение Б.И.Т.И.Е. са:

 1. Да подпомага развитието и обогатяването на младежкия културен живот, свързан с традиционните български изкуства, занаяти и исторически ценности.
 2. Да подпомага изучаването, съхраняването, популяризирането и развитието на българското материално и нематериално културно и историческо наследство.
 3.  Да подпомага за развитието на творчески заложби  у младите хора, като ги приобщава към ценностната система, утвърдена от постиженията на изкуството, културата и занаятите.
 4. Да възпитава младежта в дух на родолюбие и почитане на утвърдени битови традиции, морални норми и отношения.
 5. Да представя и популяризира в други страни българската история, богатството и разнообразието на традиционните български изкуства, както и да представя по достоен начин хората, които ги практикуват.
 6. Да способства за издигане имиджа на българската традиционна култура в Европа и по света, чрез представяне на млади, талантливи автори и изпълнители.
 7. Да насърчи и разшири диалога с българските институции, инвеститори, експерти, неправителствени организации, обществеността във връзка с възпитаване и утвърждаване на българското самосъзнание и национална гордост.
 8. Да обедини усилията на сдружението съвместно с бизнеса, в реализирането на съвместни социално-отговорни инициативи, като по този начин се утвърждават българските традиции, занаяти, изкуства и исторически ценности.
 9. Да участва в международни младежки форуми и дейности за запазване и популяризиране на регионални традиции, както и да участва в осъществяването на междукултурен обмен.
  1. Да спазва най-високите стандарти в етиката и комуникацията.

 

 

Едни от първите партньорски инициативи, в които членове на сдружението взимат участие са:  Благотворителната кампания в полза на деца с увреждания „Лесно е да си добър”, организирана от Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите – 7 и Национална спортна академия, с подкрепата на Министерство на младежта образованието и спорта . https://www.facebook.com/media/set/?set=a.593459013998995.1073741827.477620198916211&type=3

 

Втория фестивал „Дни на предците”  в НАИР Плиска , организиран от сдружение „Авитохол” и обина Каспичан, под патронажа на Вицепрезидента на република България. Тук занаятчии от сдружението – Веселина Недкова и Слави Кадиев участваха в демонстративното изработване на плъстен килим по старинна технология. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627943023883927.1073741833.477620198916211&type=3

 

Сдружение Б.И.Т.И.Е.  участва в различни фестивали и занаятчийски панаири в страната, с което популяризира традиционните български изкуства и занаяти.

Седмица на занаятите – РЕМ Пловдив – боядисване на вълна и изработване на плъсти – отразено в предаването  „На кафе”по БТВ.  http://www.youtube.com/watch?v=3Hr3qr0Gza4 http://www.youtube.com/watch?v=466PzUnoeMg https://www.facebook.com/media/set/?set=a.635179623160267.1073741835.477620198916211&type=3

Панаир на киселото мляко и народните занаяти – Разград, където шест участника в проект „Еко лято” бяха обучени и изработиха собствени сувенири, с които участваха в изложба. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512381602171140.1073741848.439955529413748&type=3

 

Национално изложение на младежките организации – Варна https://www.facebook.com/photo.php?v=565871253464918&set=vb.477620198916211&type=3&theater  и Международен ден на младежта –София, организирани от НЦЕМПИ. http://www.youtube.com/watch?v=zBW8mpgN8NU https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626887733989456.1073741831.477620198916211&type=3

 

Сдружението има подписан договор за партньорство с Национален исторически музей по междурароден проект за привличане на публики „Евровизия. Музеите представят европа”.  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.667926946552201.1073741842.477620198916211&type=3

 

 

Организира творческите занимания в Младежки обучителен център при НИМ всяка събота и неделя от 11 до 14ч и в дните на отворени врати на музея. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.596597263685170.1073741828.477620198916211&type=3

 

Работи по интегрирането на деца с увреждания от ССУ с ДГ за деца с увреден слух „Проф.д-р Дечо Денев”, като провежда с тях занимания по рисуване, текстил , художествена обработка на кожа, спорт. http://www.youtube.com/watch?v=bxYZUbVyhM0&list=PLyLB1NQZUaCSfME9aV4iyV6NAF5QOowso&index=2

 

Организира занимания с младежи по изучаване и популяризиране на български бит и традиции. Провежда извънучилищни занимяния по метода „Учене чрез преживяване”.  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638801732798056.1073741838.477620198916211&type=3 http://www.youtube.com/playlist?list=PLyLB1NQZUaCRbIYWM2G4PSIKAx5gl6-La

 

Участва в Европейската седмица на двигателната активност с „Парад на хвърчилата” и отворени тренировки по състезателни детски игри. http://www.bulsport.bg/i.php/next/view.html?nid=7610

 

Сдружението е регистрирано в регистъра на младежките организации към Министерство на младежта и спорта,  регистъра на организациите с нестопанска цел в обществена полза при Министерство на правосъдиети и регистъра на организациите, които имат дейност с културна насоченост,  при Министерство на културата ..

Има свои представители  в Обществения съвет към Министерство на младежта и спорта.

Сдружение Б.И.Т.И.Е. е отворено към всички младежи в страната, с интереси към изучаване, запазване  и популяризиране на българските исторически ценности, битови и културни традиции и вековна мъдрост на нашия народ, съхранена и предавана чрез устното народно творчество.

 

Във връзка с партньорството между Национален исторически музей и младежко сдружение Б.И.Т.И.Е. членове и представители на сдружението участват в организирането на творчески работилници за малки и големи, етнографски възстановки на обреди и ритуали от традиционния празничен календар, образователни лектории, концерти, работа с деца и младежи в неравностойно положение, за приобщаването им към изучаване и творческо преосмисляне на българската история и култура. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.667926946552201.1073741842.477620198916211&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.691511840860378.1073741844.477620198916211&type=3

Сдружението провежда дейности, които са в тясна връзка с експозицията, като подпомага музейните специалисти при представянето по нов, атрактивен начин на учебния материал. Чрез преживяване и активно учантие на публиката в образователния процес се създава възможност за по-доброто възприемане и усвояване на научната информация.

Б.И.Т.И.Е. работи и за привличане на нови публики, чрез партниране в организираните от Младежки образователен център в НИМ атракции.  Рожден ден в музея, приложно-творчески работилници, исторически и етнографски ролеви игри създават предпоставки за забавно колективно участие на цялото семейство.

https://www.facebook.com/photo.php?v=570870389631671&set=vb.439955529413748&type=3&theater

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.689844091027153.1073741843.477620198916211&type=3

https://www.facebook.com/photo.php?v=626731020712274&set=vb.477620198916211&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?v=626106444108065&set=vb.477620198916211&type=3&theater

Вашият коментар